© 2015 HV Webdesign
Home Beschermingsbewind Rechtsbijstand Tarieven Documenten Contact Veel gestelde vragen

Rechtsbijstand / Juridische bijstand

Bij SAOU zijn alle mensen die behoefte aan rechtsbijstand hebben welkom. SAOU biedt laagdrempelige en betaalbare rechtsbijstand voor onder andere particulieren met een beneden modaal tot modaal inkomen die in Nederland wonen en/of werken. Voor cliënten die al onder bewind staan bij SAOU is de rechtsbijstand inbegrepen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend indien de toezichthoudende kantonrechter daar geen machtiging voor heeft gegeven. Bij het leveren van rechtsbijstand wordt naar een hoge factor van cliënttevredenheid gestreefd. Mocht op de een of andere manier SAOU niet de benodigde hulp kunnen bieden, dan wordt de cliënt doorverwezen naar een andere instantie om de situatie tot een goed einde te brengen. Als cliënt  verwacht u van een juridisch adviesadviesbureau deskundige en betrouwbare bijstand. Daarbij is van belang dat informatie op een correcte en veilige manier wordt gearchiveerd. Expertise, betrouwbaarheid en integriteit zijn niet alleen voorwaarden die de cliënt stelt aan een goed adviesbureau, maar evenzeer aspecten die bij SAOU hoog in het vaandel staan. SAOU biedt cliënten de mogelijkheid om rechtsbijstand te verkrijgen in een andere taal dan de Nederlandse taal. De rechtsbijstand kan bestaan uit: De behartiging in een bezwaarschriftprocedure De behartiging van uw belang in een beroepsschriftprocedure Het behartigen en bijstaan in kantonzaken Neem contact met ons op om te bezien wat wij in uw situatie voor u kunnen betekenen.
Rechtsbijstand