© 2015 HV Webdesign
Home Beschermingsbewind Rechtsbijstand Tarieven Documenten Contact Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wie betaalt de bewindvoeringskosten? U betaalt zelf de bewindvoeringskosten. Indien uw inkomen op of rond bijstandsniveau zit kan hiervoor bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente. De bewindvoerder kan hier voor zorgen. Mag ik zelf een abonnement afsluiten of zelf contracten aangaan? Als je onder bewind staat ben je handelingsonbevoegd. Dat houdt in dat je niet bevoegd bent om zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Deze beslissingen moeten door de bewindvoerder worden genomen. Het is verstandig om zulke zaken van te voren te bespreken met de bewindvoerder. Hij kan beter inschatten of het verstandig is of niet. Dit geldt ook voor verhuizingen. Kan een bewindvoerder afgesloten abonnementen of contracten terugdraaien? Dat kan alleen als je bent opgenomen in het openbaar register. Iedereen met een bewind vanwege problematische schulden wordt hierin automatisch opgenomen. Wil je ook daarin opgenomen worden voor extra bescherming? Dan dient dat schriftelijk bij de kantonrechter aangevraagd te worden. Hoeveel leefgeld krijg ik? Dat hangt af van de hoogte van het inkomen, de vaste lasten, eventuele spaarplannen en reserveringen. Een overzicht (begroting) daarvan maakt de bewindvoerder aan het begin van het bewind als alles in kaart is gebracht. Er kan dus niet vooraf worden aangegeven hoe hoog het leefgeld is. Mag ik zelf ook dingen bepalen? Het is altijd mogelijk om je eigen mening te geven. De bewindvoerder kan hier gehoor aan geven, maar is dat niet verplicht. De bewindvoerder is degene die het uiteindelijke besluit neemt. Zit ik voor altijd vast aan een bewind voor onbepaalde tijd? Nee. Een bewind voor onbepaalde tijd kan eerder eindigen als de reden voor het instellen van het bewind niet meer aanwezig is. Als de bewindvoerder en rechthebbende het eens zijn over het beëindigen van het bewind of als slechts een van de partijen het bewind wilt opheffen, dan kan daarvoor een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.
Veel gestelde vragen