© 2015 HV Webdesign
Home Beschermingsbewind Rechtsbijstand Tarieven Documenten Contact Veel gestelde vragen

Beschermingsbewind

Een beschermingsbewind wordt gevoerd als iemand wegens medische of sociale redenen niet meer in staat is om de eigen financiële belangen te behartigen. De bewindvoerder neemt dan deze verantwoordelijkheid over.  De beslissingen die de bewindvoerder neemt worden in het belang van de cliënt genomen en zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt. De beslissing of een beschermingsbewind of de opheffing daarvan noodzakelijk is wordt gemaakt door de kantonrechter.  SAOU begeleidt u bij het aanvragen en het beëindigen van het beschermingsbewind. De werkzaamheden die SAOU voor u verricht in het kader van beschermingsbewind zijn: Met betrekking tot de intake: Aanvragen van het bewind bij de kantonrechter. Begeleiding tijdens de zitting. In kaart brengen van het vermogen, de inkomsten, de uitgaven, de eventuele schulden en eventuele vorderingen op derden. Het opstellen van een plan van aanpak ten aanzien van het bewind. Tijdens het bewind: Het betalen van de vaste lasten; Het maken van een begroting toegespitst op uw individuele situatie; Belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar; Kwijtscheldingsverzoeken van belastingen; Aanvragen (bijzondere) bijstand; Aanvragen toeslagen; Het treffen van afbetalingsregelingen; In beperkte mate mee naar rechtszittingen; Doen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.; En overige reguliere werkzaamheden die een financieel karakter hebben. PGB: Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB)? Dan neemt SAOU alle administratieve werkzaamheden die daarmee gepaard gaan van u over. Heeft u naast een bewindvoerder ook een mentor? Dan zal het beheer van het PGB meestal bij de mentor liggen.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Beschermingsbewind